Početak
Prostorni plan uređenja
Poljoprivredna zadruga
Položaj, značaj i posebnosti
Prirodna baština i krajobraz
Graditeljska baština
Gospodarske djelatnosti
Komunalna infrastruktura
Društvena infrastruktura
Strategija gospodar. razvoja
Proračun, donacije i Ugovori
Utvrda Čanjevo
Kontakt
Pristup informacijama
Pristup informacijama

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Obrazac 12

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4


Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija - Obrazac 12


Istraživanje percepcije građana o stanju i mjerama borbe protiv korupcije u Varaždinskoj županijiIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu


..........................................................................................................................................................................


Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Visoko za 2018. godinu


Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.
Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Visoko za 2018. godinu je moguće pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.12.2017.

..........................................................................................................................................................................

Izviješće o provedenom savjetovanju sa javnošću o strategiji upravljanja imovinom.

Copyright (c) 2004-2015; Općina Visoko | Powered by Oportun