Početak
Prostorni plan uređenja
Poljoprivredna zadruga
Položaj, značaj i posebnosti
Prirodna baština i krajobraz
Graditeljska baština
Gospodarske djelatnosti
Komunalna infrastruktura
Društvena infrastruktura
Strategija gospodar. razvoja
Proračun, donacije i Ugovori
Utvrda Čanjevo
Kontakt
Pristup informacijama
Natječaji, Odluke, Izvješća...
Natječaji, Odluke, Izvješća...


Javni poziv za dostavu ponuda za modernizaciju (nasipavanje šljunčanim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko. Rok za dostavu 14.06.2019. godine do 13:00 sati bez obzira na način dostave.

Javni poziv (.pdf)

Javni poziv (.doc)

Troškovnik 2-100 prazni (.docx)

Troškovnik 2-093 prazni (.docx)

Troškovnik 2-046 prazni (.docx)

Troškovnik 2-097 prazni (.docx)

Troškovnik 2-047 prazni (.docx)


Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Ugovor o nabavi jednostavne vrijednosti

..........................................................................................................................................................................


Javni poziv za dostavu ponuda za Modernizaciju (asfaltirane) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko rok za dostavu 14.06.2019 do 12: sati bez obzira na način dostave.

Javni poziv (.pdf)

Javni poziv (.doc)

1. Troškovnik NC 2-079-prazni (.docx)

1. Troškovnik NC 2-031-prazni (.docx)

1. Troškovnik NC 1-011-prazni (.docx)


Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Ugovor sklopljen sa odabranim Izvođaćem- Gradnja Havojić, obrt za graditeljstvo

..........................................................................................................................................................................


Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (Modernizacija nerazvrstane ceste na području Općine Visoko).

Javni poziv (.pdf)

Javni poziv (.doc)

Troškovnik-prazni (.xls)


Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Ugovor o nabavi jednostavne vrijednosti

..........................................................................................................................................................................

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu strateškog razvojnog programa Općine Visoko

Obavijest o odabiru ponude (.pdf)

Odluka o odabiru ponude (.pdf)

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda (.pdf)

..........................................................................................................................................................................


Ograda na mjesnom groblju Visoko (Ponovljena objava: 10.08.2018)

Obavijest o odabiru ponude (.pdf)

Odluka o odabiru ponude (.doc)

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda građenje ograde na mjesnom groblju (.pdf)

Poziv za dostavu ponuda (.pdf)

Poziv za dostavu ponuda (.doc)

..........................................................................................................................................................................


Odluka o poništenju postupka nabave Građenje odluke na mjesnom groblju (.pdf)


Ograda na mjesnom groblju Visoko (Objava: 25.07.2018.; Rok dostave: 07.08.2018. do 12:00 sati bez obzira na način dostave)

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (.pdf)

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (.doc)

..........................................................................................................................................................................


Obavijest o odabiru ponude modernizacije nerazvrstanih cesta od 08.08.2018. (.pdf)

Odluka o odabiru ponude modernizacije nerazvrstanih cesta od 08.08.2018. (.pdf)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 07.08.2018. (.pdf)


Modernizacija nerazvrstanih cesta 2018 (Objava: 25.07.2018.; Rok dostave: 07.08.2018. do 12:00 sati bez obzira na način dostave)

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (.pdf)

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (.doc)

1. TROŠKOVNIK NC 1-014 VISOKO-POMPER-CER-BRIJEG (.pdf)

1. TROŠKOVNIK NC 1-014 VISOKO-POMPER-CER-BRIJEG (.doc)

2. TROŠKOVNIK NC 1-022 JELAŠKOVEC-BRIJEG (.pdf)

2. TROŠKOVNIK NC 1-022 JELAŠKOVEC-BRIJEG (.doc)

3. TROŠKOVNIK NC 1-045 HAJDUCI (.pdf)

3. TROŠKOVNIK NC 1-045 HAJDUCI (.doc)

4. TROŠKOVNIK NC 1-030 FIČKOLCI-ĐURINOVEC (.pdf)

4. TROŠKOVNIK NC 1-030 FIČKOLCI-ĐURINOVEC (.doc)

5. TROŠKOVNIK NC 2-033 VISOKO-BUKALI-spoj na NC 2-046 KRAČEVEC-BUKALI + krak (.pdf)

5. TROŠKOVNIK NC 2-033 VISOKO-BUKALI-spoj na NC 2-046 KRAČEVEC-BUKALI + krak (.doc)

..........................................................................................................................................................................

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti Općine Visoko ID: 921576

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Visoko

Poziv na dostavu ponuda 201710 (.pdf)

Poziv na dostavu ponuda 201710 (.doc)

Troškovnik; cesta Vinično-Lendava-Čerijenec (.pdf)

Troškovnik; cesta Vinično-Lendava-Čerijenec (.doc)

Poziv na dostavu ponuda

Obavijest o odabiru ponude

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Troškovnik 1. Rupa-Podgorica

Troškovnik 2. NC2-079 Puščak-Brijeg-Gušća

Troškovnik 3. NC2-079 Čanjevo-Presečno Visočko-Đurinovec

Troškovnik 4. NC2-060 Đurinovec-Petrinjaki

Troškovnik 5. NC1-030 Fičkolci-Đurinovec i NC2-049 Fičkolci-Đurinovec

Troškovnik 6. NC2-062 Podgorišće

Troškovnik 7. NC2-029 Jagonice

Troškovnik 8. NC2-033 Visoko-Bukali i dio NC2-046 Kračevec-Bukali

Troškovnik 9. Prometna signalizacija

Izjava o dostavi jamstva (.doc)

Ponudbeni list (.doc)

Zapisnik o otparanju i ocjeni ponuda

..........................................................................................................................................................................

Copyright (c) 2004-2017; Općina Visoko | Powered by Oportun