Početak
Prostorni plan uređenja
Poljoprivredna zadruga
Položaj, značaj i posebnosti
Prirodna baština i krajobraz
Graditeljska baština
Gospodarske djelatnosti
Komunalna infrastruktura
Društvena infrastruktura
Strategija gospodar. razvoja
Proračun, donacije i Ugovori
Utvrda Čanjevo
Kontakt
Pristup informacijama
Natječaji, Odluke, Izvješća...
Natječaji, Odluke, Izvješća...Poziv za dostavu ponuda za za obavaljanje komunalne djelatnosti usluge održavanja groblja i zelenih površina na području Općine Visoko
Rok za dostavu 13.03.2020 do 14:00 sati bez obzira nanačin dostave
Datum objave 04.03.2020.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (.pdf)

Odluka o odabiru (.pdf)

Poziv za prikupljanje punuda (.pdf)

..........................................................................................................................................................................

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju sustava oborinske odvodnje (otkop zemlje i izolacija, septička jama i reviziona okna).
Rok za dostavu 13.03.2020 do 12:00 sati bez obzira na način dostave
Datum objave 04.03.2020.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (.pdf)

Odluka o odabiru (.pdf)

Poziv za prikupljanje punuda (.pdf)

Troškovnik (.pdf)

Ponudbeni list-prazni (.docx)

..........................................................................................................................................................................

Plan nabeve Općine Visoko za 2020. godinu.

Plan nabave za 2020.-naslovna (.pdf)

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Visoko ne smije sklapati Ugovore (.pdf)

..........................................................................................................................................................................


Javni poziv za dostavu ponuda za modernizaciju (nasipavanje šljunčanim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko. Rok za dostavu 14.06.2019. godine do 13:00 sati bez obzira na način dostave.

Javni poziv (.pdf)

Javni poziv (.doc)

Troškovnik 2-100 prazni (.docx)

Troškovnik 2-093 prazni (.docx)

Troškovnik 2-046 prazni (.docx)

Troškovnik 2-097 prazni (.docx)

Troškovnik 2-047 prazni (.docx)


Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Ugovor o nabavi jednostavne vrijednosti

..........................................................................................................................................................................


Javni poziv za dostavu ponuda za Modernizaciju (asfaltirane) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko rok za dostavu 14.06.2019 do 12: sati bez obzira na način dostave.

Javni poziv (.pdf)

Javni poziv (.doc)

1. Troškovnik NC 2-079-prazni (.docx)

1. Troškovnik NC 2-031-prazni (.docx)

1. Troškovnik NC 1-011-prazni (.docx)


Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Ugovor sklopljen sa odabranim Izvođaćem- Gradnja Havojić, obrt za graditeljstvo

..........................................................................................................................................................................


Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (Modernizacija nerazvrstane ceste na području Općine Visoko).

Javni poziv (.pdf)

Javni poziv (.doc)

Troškovnik-prazni (.xls)


Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Ugovor o nabavi jednostavne vrijednosti

..........................................................................................................................................................................

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu strateškog razvojnog programa Općine Visoko

Obavijest o odabiru ponude (.pdf)

Odluka o odabiru ponude (.pdf)

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda (.pdf)

..........................................................................................................................................................................


Ograda na mjesnom groblju Visoko (Ponovljena objava: 10.08.2018)

Obavijest o odabiru ponude (.pdf)

Odluka o odabiru ponude (.doc)

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda građenje ograde na mjesnom groblju (.pdf)

Poziv za dostavu ponuda (.pdf)

Poziv za dostavu ponuda (.doc)

..........................................................................................................................................................................


Odluka o poništenju postupka nabave Građenje odluke na mjesnom groblju (.pdf)


Ograda na mjesnom groblju Visoko (Objava: 25.07.2018.; Rok dostave: 07.08.2018. do 12:00 sati bez obzira na način dostave)

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (.pdf)

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (.doc)

..........................................................................................................................................................................


Obavijest o odabiru ponude modernizacije nerazvrstanih cesta od 08.08.2018. (.pdf)

Odluka o odabiru ponude modernizacije nerazvrstanih cesta od 08.08.2018. (.pdf)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 07.08.2018. (.pdf)


Modernizacija nerazvrstanih cesta 2018 (Objava: 25.07.2018.; Rok dostave: 07.08.2018. do 12:00 sati bez obzira na način dostave)

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (.pdf)

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (.doc)

1. TROŠKOVNIK NC 1-014 VISOKO-POMPER-CER-BRIJEG (.pdf)

1. TROŠKOVNIK NC 1-014 VISOKO-POMPER-CER-BRIJEG (.doc)

2. TROŠKOVNIK NC 1-022 JELAŠKOVEC-BRIJEG (.pdf)

2. TROŠKOVNIK NC 1-022 JELAŠKOVEC-BRIJEG (.doc)

3. TROŠKOVNIK NC 1-045 HAJDUCI (.pdf)

3. TROŠKOVNIK NC 1-045 HAJDUCI (.doc)

4. TROŠKOVNIK NC 1-030 FIČKOLCI-ĐURINOVEC (.pdf)

4. TROŠKOVNIK NC 1-030 FIČKOLCI-ĐURINOVEC (.doc)

5. TROŠKOVNIK NC 2-033 VISOKO-BUKALI-spoj na NC 2-046 KRAČEVEC-BUKALI + krak (.pdf)

5. TROŠKOVNIK NC 2-033 VISOKO-BUKALI-spoj na NC 2-046 KRAČEVEC-BUKALI + krak (.doc)

..........................................................................................................................................................................

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti Općine Visoko ID: 921576

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Visoko

Poziv na dostavu ponuda 201710 (.pdf)

Poziv na dostavu ponuda 201710 (.doc)

Troškovnik; cesta Vinično-Lendava-Čerijenec (.pdf)

Troškovnik; cesta Vinično-Lendava-Čerijenec (.doc)

Poziv na dostavu ponuda

Obavijest o odabiru ponude

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Troškovnik 1. Rupa-Podgorica

Troškovnik 2. NC2-079 Puščak-Brijeg-Gušća

Troškovnik 3. NC2-079 Čanjevo-Presečno Visočko-Đurinovec

Troškovnik 4. NC2-060 Đurinovec-Petrinjaki

Troškovnik 5. NC1-030 Fičkolci-Đurinovec i NC2-049 Fičkolci-Đurinovec

Troškovnik 6. NC2-062 Podgorišće

Troškovnik 7. NC2-029 Jagonice

Troškovnik 8. NC2-033 Visoko-Bukali i dio NC2-046 Kračevec-Bukali

Troškovnik 9. Prometna signalizacija

Izjava o dostavi jamstva (.doc)

Ponudbeni list (.doc)

Zapisnik o otparanju i ocjeni ponuda

..........................................................................................................................................................................

Copyright (c) 2004-2017; Općina Visoko | Powered by Oportun