Početak
Prostorni plan uređenja
Poljoprivredna zadruga
Položaj, značaj i posebnosti
Prirodna baština i krajobraz
Graditeljska baština
Gospodarske djelatnosti
Komunalna infrastruktura
Društvena infrastruktura
Strategija gospodar. razvoja
Proračun, donacije i Ugovori
Utvrda Čanjevo
Kontakt
Pristup informacijama
 
 
Kontakt
 

 

RADNO VRIJEME

Od ponedjeljka do petka  od 7,30 -15,30 sati

KONTAKT PODACI SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Jasmina Ceglec

Telefon: 042/628-299

Faks:042/628-144

e-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr

adresa:  Općina Visoko, Visoko 20,42 224 Visoko

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA OPĆINE VISOKO

Općinski načelnik: Dragutin Mateković

Telefon:042/628-299

Faks:042/628-144

Mobitel:099/692-40-80

adresa:  Općina Visoko, Visoko 20,42 224 Visoko

Zamjenica općinskog načelnika: Petra Geček

Telefon:042/628-299

Faks:042/628-144

Mobitel:098/976-7554

adresa:  Općina Visoko, Visoko 20,42 224 Visoko

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik : Ivan Hadrović

Telefon: 042/628-299

Faks:042/628-144

e-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr

adresa:  Općina Visoko, Visoko 20,42 224 Visoko

Podpredsjednici : Dragutin Fruk

Mobitel : 099/275-7599

                                  

VIJEĆA MJESNIH ODBORAJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Voditelj odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene poslove: Jasmina Ceglec

Telefon: 042/628-299

Faks:042/628-144

e-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr

adresa:  Općina Visoko, Visoko 20,42 224 Visoko

 

 
  Copyright @ 2004-2017; Općina Visoko | Powered by Oportun