Početak
Prostorni plan uređenja
Poljoprivredna zadruga
Položaj, značaj i posebnosti
Prirodna baština i krajobraz
Graditeljska baština
Gospodarske djelatnosti
Komunalna infrastruktura
Društvena infrastruktura
Strategija gospodar. razvoja
Proračun, donacije i Ugovori
Utvrda Čanjevo
Kontakt
Pristup Informacijama
Natječaji, Odluke, Izvješća...
Lokalni izbori 2017.
Dobrodošli

Općina Visoko je jedna od 28 jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav Varaždinske županije. Nalazi se u rubnom, južnom dijelu Županije, te granči s istočne strane s Koprivničko-krževačkom županijom, sa sjeverne strane s Gradom Novi Marof, s južne strane s Općinom Breznica, te sa zapadne strane dijelom s općinama Breznički Hum i Breznica.

Po površini je jedna od manjih općina Varaždinske županije (cca 2,0 % udjela u ukupnoj površini Županije). Područje Općine je depopulacijsko unatrag 30-tak godina (kontinuirani pad broja stanovnika), a po popisu iz 2001. godine (privremeni rezultati) ima 1627 stanovnika.

Polo�aj op�ine Visoko - klikni za uve�anjeOpćina je po položaju bila relativno izolirana u odnosu na sjedište Županije, a dijelom je bila orijentirana i na područje Koprivničko-križevačke županije. Takav poločaj Općine se znatno poboljšao izgradnjom dijela autoceste Zagreb-Varaždin-Gorčan (u izgradnji) koja u ovom dijelu svoje trase prolazi najzapadnijim dijelom Općine Visoko. Priključak na autocestu ostvaruje se preko čvora u Brezničkom Humu, te tako Općina postaje pristupna za središnja područja Varaždinske županije, te Zagrebačke županije i Grada Zagreba.
...........................................................................................................................................................................

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Visoko za 2018. godinu

Imovina
Copyright (c) 2004-2017; Općina Visoko | Powered by Oportun