Početak
Prostorni plan uređenja
Poljoprivredna zadruga
Položaj, značaj i posebnosti
Prirodna baština i krajobraz
Graditeljska baština
Gospodarske djelatnosti
Komunalna infrastruktura
Društvena infrastruktura
Strategija gospodar. razvoja
Proračun, donacije i Ugovori
Utvrda Čanjevo
Kontakt
Pristup informacijama
Proračun, donacije i Ugovori

Registar korisnika sponzorstva i donacija za 2015.

Registar ugovora bagatelne vrijednosti za 2015.

Stanje ugovora na dan 31.12.2015.

Godišnje izvješće za 2015.

Proračun i projekcije 2015-javna objava

Plan razvojnih programa 2015-2017

Program društvene djelatnosti 2015

Program gradnje i uređenja 2015

Program održavanja komunalne infrastrukture 2015

Plan nabave za 2014. godinu

Pravilnik o postupku nabave robe, usluga i radova bagatelne vrijednosti

Izmjene i dopune programa društvene djelatnosti 2014

Izmene i dopune programa gradnje i uređenja 2014

Izmjene i dopune plan razvojnih programa

Izmjene i dopune program održavanja komunalne infrastrukture 2014

Izvršenje program društvene djelatnosti 2014

Izvršenje 2014-Visoko

Izvršenje plan razvojnih programa

Izvršenje program održavanja komunalne infrastrukture 2014

Izvršenje program gradnje i uređenja 2014

Rebalans Visoko javna objava

..........................................................................................................................................................................

Izvješće o donacijama za 2011. godinu

Izvješće o donacijama za 2012. godinu

Ugovori sklopljeni 2013. godine

..........................................................................................................................................................................

Copyright (c) 2004-2015; Općina Visoko | Powered by Oportun